Kontakt:

PUREALFIN s.r.o.
Elektrárenská 125
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložce 34622

IČ: 28610792
ID datové schránky: tkajysu
mobil: +420 608 515 580
e-mail: info@purealfin.cz
purealfin@seznam.cz
skype: purealfin

 

Obchodní firma PUREALFIN s.r.o. zajišťuje poskytování úvěrů a to jednak úvěrů do výše 3000,- Kč bez zajištění a od 3000,- Kč se zajištěním.

Úvěr je poskytován s úrokem od 6 % ročně v případě zajištění zástavním právem k nemovitostem, když zástavní právo musí být na tzv. prvním místě a s úrokem od 10 % v případě, že úvěr je zajištěn pouze dalšími fyzickými osobami. V případě nezajištěných úvěrů se úroková sazba pohybuje od 20 % ročně.

K čerpání úvěru je nezbytné disponovat bankovním účtem a emailovou schránkou.

Na poskytnutí úvěru není právní nárok a každá žádost je posuzována samostatně. V případě kladného posouzení žádosti o úvěr, je na emailovou adresu zaslán návrh smlouvy o úvěru, případně spolu se zástavní smlouvou, když podpis žadatele, přistupitele a zástavce musí být ověřen u notáře, matrice obecního či městského úřadu nebo poště a odeslána na adresu obchodní firmy PUREALFIN s. r. o..

žádost o úvěr

*Jméno a příjmení:
*Rodné číslo:
*Adresa trvalého bydliště dle občanského průkazu:
*Číslo bankovního účtu:
*Číslo mobilního telefonu:
Email:
*Doručovací adresa:
*PSČ a město:
Číslo občanského průkazu:
Přistupitel: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště
Nemovitosti: číslo popisné budovy, parcelní číslo pozemku, katastrální území
Měsíční příjem čistého, druh, zaměstnavatel
Návrh výše splátek:
Požadovaná výše půjčky
Minimální výše úvěru, pro kterou pro mne má ještě úvěr význam

Čestně prohlašuji, že veškeré informace, které jsem o sobě uvedl jsou pravdivé. Prohlašuji, že nejsem po splatnosti s žádným svým závazkem, nejsem evidován v žádném registru dlužníků. Žadatel souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů sdělených ke zpracování smluv. Dále pak souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovány, uchovány a využity k nabízení obchodu nebo služeb.

Odeslat 

 

 


Copyright PUREALFIN, s. r. o.
Stránky vytvořil Tomáš Velecký v roce 2011, tomas.velecky.name.