Kontakt:

PUREALFIN s.r.o.
Elektrárenská 125
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložce 34622

IČ: 28610792
ID datové schránky: tkajysu
mobil: +420 608 515 580
e-mail: info@purealfin.cz
purealfin@seznam.cz
skype: purealfin

 

V roce 2012 zesílili snahy zavést u exekutorů teritoriální princip, tj. že bude možné vybrat si exekutora pouze z exekutorů majících sídlo v místě trvalého bydliště. S takovýmto postupem není možné souhlasít.

V posledních letech je možné sledovat posilování práv dlužníků a nikoliv věřitelů. V minulých letech byla zvýšena nezabavitelná částka při soupisu movitých věcí, kterou má dlužník u sebe, nezabavitelnost některých dávek státní sociální podpory, je snižována odměna exekutorům a advokátům. Odměna advokátům dle vyhl. 177/1996 Sb., hrazena věřiteli advokátům nebyla snížena, naopak odměna advokátům dle vyhl. č. 484/2000 Sb., která je hrazena dlužníky věřitelům se snížila. Dlužníci hradí věřitelům odměnu advokáta dle vyhl. č. 484/2000 Sb., tj. bez ohledu na počet úkonů, tj. při protahování soudního řízení dlužníkem se již významně nenavyšují jeho náklady. Věřitel při vymáhání pohledávky v soudním řízení má povinnost tvrdit všechny skutečnosti a uvádět všechny důkazy nejpozději do konce prvního soudního jednání, tj. odpovědnost za soudní řízení je spíše přenášena ze soudu na strany sporu. Došlo ke zvýšení soudních poplatků. V případě zpětvzetí žaloby před soudním jednáním není vracen zpět celý soudní poplatek, ale poníženého o 20% a soud si ponechává min. 1000,- Kč ze soudního poplatku, tj. u malých pohledávek není vracen soudní poplatek vůbec. V insolvenčním řízení např. při oddlužení plněním splátkového kalendáře stačí dlužníkovi uhradit pouze 30%. Věřitel si musí hlídat, jestli dlužník není v úpadku, neboť v případech po splnění oddlužení a nepřihlášením pohledávky do insolvenčního řízení a skončením insolvenčního řízení může dojít k nevymahatelnosti pohledávky.

V současné době je ve společnosti negativní nálada vůči věřitelům, jež půjčují na vysoký úrok a následně navyšují svou pohledávku o náklady spojené s vymáháním pohledávky, tj. náklady na advokáta a následně dochází k navýšení pohledávky o náklady exekutora. Stát se však nikterak nebrání takovýmto věřitelům a to například stanovením stanovením max. výše úroků z půjček či RPSN, což by ve společnosti omezilo zadluženost.

Je nedostatečně postihována prace na černo. Podnikatelé nemají povinnost vést tzv. registrační pokladny, tj. je obtížněji dohledatelné všechny příjmy podnikatele.

Jsou známy však případy, kdy spolupracovník jde dělat dlužníkovi ručitele z úvěru. Dlužník nehradí splátky, dojde k sesplatnění úvěru, banka se ozve až po nějaké době a požaduje po ručiteli- spolupracovníkovi úhradu celého dluhu, když už došlo k sesplatnění úvěru. Spoludlužník zpravidla nemá celou částku pohromadě a sám se dostává do finančních problémů, mnohdy i exekuce. Následně ručitel přistoupí k tomu, že po úhradě věřiteli se sám stává věřitelem a vymáhá pohledávku vůči dlužníkovi, svém bývalém spolupracovníkovi. záhy mnohdy zjistí, že dlužník má vícero exekucí, již nepracuje v práci s pravidelným příjmem, ale podniká mnohdy bez podnikatelského účtu s platbami v hotovosti. Takovýto ručitel má problém dát dohromady soudní poplatek.

V praxi dochází mnohdy k případům, kdy si lidé půjčují v době, kdy jsou vůči nim vedeny exekuce a je velmi pravděpodobné, že  půjčky nevrátí. Zahájení trestního stíhání takovýchto osob je spíše vyjímečné. U dluhu právnických osob je poukazována na majetek v účetní hodnotě.

V současné době znační část dlužníků pracuje tzv. na černo, nebo se se zaměstnavatelem domluví na nezabavitelné výši mzdy. Dlužníci si nechávají posílat peníze na účty svých známých.

Dlužník má možnost si napsat trvalé bydliště na adresu obecního úřadu a jeho adresu věřitel těžko dohledá. S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů již není možné zjistit rodné číslo svého dlužníka a jeho adresu trvalého bydliště tak, jak to bylo možné kdysi, když věřitel uvedené zjistil na základě žádosti s ověřeným podpisem a doložením dokladů prokazujících jeho pohledávku.

V současné době má věřitel právo vybrat si exekutora dle svého uvážení. Značná část věřitelů si vybírá exekutory typu JUDr. Vrána a JUDr. Grosam, kteří provádějí tzv. mobiliární exekuce, kdy provádějí soupisy movitých věcí. Určitá část exekutorů však provádí soupisy movitých věcí pouze ve vybraných případech, neboť provádění mobiliárních exekucí je značně nákladné. V případě, že by byl schválen teritoriální princip přidělování exekucí, pak by v některých okresech by se staly pohledávky mohly stát nevymahatelné. Pro dlužníka by tak bylo výhodné, aby si napsal trvalé bydliště v okrese, kde by byly exekutoři s nejnižší vymahatelností práva.

Proti tomuto stojí omezený počet exekutorů, kdy exekutoři nejsou tak rozšíření jako advokáti.

Omezit jedno z posledních práv věřitele na výběr exekutora, který bude vymáhat jeho pohledávku lze přirovnat k tomu, kdy by občan byl oprávněn nakupovat či využívat služeb pouze u dodavatelů se sídlem v okrese jeho trvalého bydliště. Občan by tak nemohl jet do vedlejšího okresu pro lepší rohlík. 

Není možné a to ani v rámci volebních témat posilovat práva dlužníků na úkor práv věřitelů.


Copyright PUREALFIN, s. r. o.
Stránky vytvořil Tomáš Velecký v roce 2011, tomas.velecky.name.